Θερμογραφικές Κάμερες

sights


Έχουμε εγκαταστήσει 2 θερμογραφικές κάμερες (1 στη Βουλιαγμενή και 1 στη Βούλα) ως σύστημα πυρανίχνευσης για την προστασία των δασικών περιοχών, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας-ανίχνευσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αυτό το πλήρως αυτοματοποιημένο ψηφιακό σύστημα θερμικής κάμερας, αποτελεί βασικό εργαλείο του συστήματος πυροπροστασίας-ανίχνευσης του Δήμου μας και μας δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής ανίχνευσης πυρκαγιάς.

  social media youtube