Σχολικό Πρωτάθλημα

Sector (ref. list of sectors in Sectorial experience in PADOR): 16065 Recreation and sport

  

Τοποθεσία: Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Κόστος της δράσης(EUR): 33.750,07
Ρόλος: Συντονιστής
Χρηματοδότηση: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Ποσό Συνεισφοράς : 33.750,07
Ημερομηνίες : Μία φορά το χρόνο από το 2015

Στόχοι και αποτελέσματα της δράσης
Στόχος της δράσης αυτής, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2015, είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στους μαθητές ως μέσο ευημερίας.
Ο ρόλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι
   η διοργάνωση της εκδήλωσης,
   η εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων και
   η διασφάλιση της ασφάλειας των συμμετεχόντων και του κοινού.

Αποτελέσματα: Στην τελευταία έκδοση της εκδήλωσης το 2019 συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 μαθητές και 1400 θεατές παρακολούθησαν την εκδήλωση.